Mở thanh công cụ

AntiAcne

NGỪA MỤN TOÀN DIỆN

Với Axit Salicylic 

& chiết xuất việt quất

CoolingFoam

SẠCH NHỜN SÁNG DA

Với sét khoáng 

& chiết xuất bạc hà

IcyCrub

SẠCH NHỜN MÁT LẠNH

Với sét khoáng 

& vi hạt bạc hà mát lạnh

CharcoalBlackFoam

SẠCH SÂU SÁNG DA

Với than thiên nhiên 

& chiết xuất bạc hà